Automatiske branddøre

Entre Design automatiske brandskydedøre fungerer i daglig drift som almindelige automatiske skydedøre.

Dørsystemerne leveres som et samlet dørsystem i brandklasse EI230 eller EI260.
Konstruktionerne er EN afprøvede og CE mærket.
Entre Design automatiske brandskydedøre leveres i enkeltfløjet eller dobbeltfløjet udførsel.

Branddørenes funktion og virkemåde udformes efter projektbeskrivelsens krav om brandsektionering og flugtveje på indbygningsstedet.

Model 500

Model 500 F er en konventionel fast branddør med faste dørblade. Brandskydedøren lukker automatisk ved brandsignal og forbliver lukket og beskytter mod brand.

Model 500 EF og EFS fungerer i daglig drift som almindelige automatiske skydedøre. Dørrammerne er konstruerede med hængslede døre. Den automatiske brandskydedør lukker automatisk ved brandsignal og forbliver lukket.

Samtidig frigiver dørsystemet dørfløjene, som fungerer som et konventionelt fjederlukket branddørssystem, der tillader manuel håndbetjening og kan benyttes til flugtvej.

De hængslede døre vil i denne indstilling fungere håndbetjent og vil efter passage genlukke ved hjælp af indbyggede dørlukkere.

Model 500 er afprøvet efter gældende EN Normer og CE-mærket i klasse EI230 og EI260.