Sundhed, plejeboliger og hygiejne

Der er mange praktiske opgaver i en travl hverdag i sundhedssektoren, der løses med automatiske døre.

Når gangbesværede patienter, kørestolsbrugere eller sengeliggende patienter skal transporteres mellem forskellige afdelinger og bygninger.

Automatiske døre tillader personale og patienter at bevæge sig rundt, uden at skulle åbne og holde dørene. Det sparer tid i hverdagen, øger effektiviteten og sænker smittespredning til gavn alle.

Automatiske døre med berøringsfri aktivering reducerer smittespredning med bakterier og virus for besøgende og patienter.

Entre Design tilbyder en serie af automatiske døre, der imødekommer behov for høj hygiejne, lufttætte døre, døre til Røntgenrum, operationsstuer, skyllerum og sterilafsnit.

At være selvhjulpen er vigtigt for alle.

Patienter med nedsat mobilitet og gangbesværede oplever at blive mere selvhjulpne, når døre til toiletter og vaskerum åbner og lukker automatisk.

Sikker adgang og aflåsning i plejeboliger og private hjem, hvor der bor personer med nedsatte mobilitet. Mange kørestolsbrugere oplever en større frihed med en automatisk dør med fjernbetjening, der altid lukker og låser efter brug.