Adgangssikring

Adgangssikring og people flow

Adgangssikring – et vigtigt valg der ofte giver anledning til overvejelser når der planlægges nye indgange.

Til passage flow regulering, for eksempel i en forhal eller en reception hvor der ønskes et åbent udtryk anvendes ofte en halvhøj løsning, med glasgelænder der forsynes med automatiske swing gates. Ved sportsanlæg anvendes ofte robuste drejemøller.

Til høje og mere specificerede krav til indbruds- og angrebssikrede indgange, anvendes ofte fuldt d høje og lukkede sikkerhedssluser, eller sikkerhedsentreer og sikkerhedskarruseldøre.

Sikkerhedssluser kan efter behov leveres i skudsikker udførsel, med og uden metaldetektorer eller personvægte og de kan konstrueres til forskellige specificerede angrebsklasser i forhold til gældende ISO og EN standarder1627.

Entre Design fysiske adgangssikringssystemer kan kombineres med anerkendte fabrikater af elektroniske adgangskontrolsystemer, ligesom der i adgangssluserne kan integreres forskellige typer af biometrisk detektion fra leverandøren adgangskontrolsystemet.

Lad os mødes og drøfte mulighederne, når der er projekter med adgangssikring til indgange. Vi tilbyder et bredt sortiment af adgangssikring og vil sammen kunne finde den bedste løsning til at imødekomme behov og ønsker på indbygningsstedet.

Alle Entre Design adgangssikringssikringsprodukter er produceret i EU og de CE mærkes efter de gældende europæiske forskrifter.

Commodoor Light

COMMODOOR Light er et eksempel fra serien af light løsninger, der indeholder flere modeller af personsluser til kontrolleret adgang og personforenkling.

Light systemerne har slanke profiler og fremtræder meget transparente. Sluserne tilbydes i mange forskellige størrelser og udformninger, så der er altid en model der passer til indbygningssted og formål.
De forstærkede modeller imødekommer krav til modstandsstyrke for angrebssikring og skudsikring.

Autoriserede personer vil identificere sig og slusen åbner så personen kan gå ind. Når personen er i kammeret, vil den bagerste dør en lukket og låse inden den forreste dør frigives til passage.

Personsluser er konstrueret til passage af enkeltpersoner og kan benyttes til passage i begge retninger.

Glass Roll Light

Endnu et eksempel fra serien af light løsninger. Karruseldøre kan håndtere større adgangsfrekvens og kan samtidig holde ude- og indeklima adskilte. Med light systemernes slanke profiler fremtræder systemet meget transparent. Karruseldørene tilbydes i mange forskellige størrelser og udformninger, så der er altid en model der passer til indbygningssted og formål.

Swing Gate 330

SWING GATE systemer tilbydes med glaslåger, der kan skyde eller swinge til side eller med robuste drejemølle systemer. Den fysiske adgangssikring åbner for autoriserede personer og øvrige gæster må henvende sig i receptionen.

Adgangssikring med behov for større robusthed eksempelvis til transport- eller sportsanlæg eller koncertsale vil ofte anvende robuste drejemøller med spærre arme, der kan håndtere større passage flow.

Swing gate løsninger monteres ofte i forbindelse med tilpassede gelænder løsninger, så der opnås person flow regulering med et let udtryk, for eksempel i en forhal eller en reception.