Hotel og restaurant

Dørene åbner sig lydløst og automatisk, og gæsterne er velkomne.

På hoteller medbringes ofte større bagage, der skal gennem hotellernes hovedindgang.

Gæsterne kan ankomme samlet i større grupper med shuttlebus eller, når der afholdes arrangementer på bestemte tidspunkter, så opstår en høj samtidighed i person flowet, der medfører, at indgangsdørene vil stå åbne, så længe der er passage i vindfanget.

Det er almindeligt kendt, at der ofte opstår træk igennem døre, der står åbne til det fri

Entre Design leverer komplette trækfrie vindfang ved at kombinere automatiske døre med varmlufttæpper, der stopper træk og leverer komfort varme, så længe dørene står åbne.

Det sikrer et godt indeklima for gæster og personale i receptionen eller restauranten.

Vi har et bredt program af automatiske specialdøre til produktionskøkken og anretter rum. De automatiske døre tilpasses efter behov til den funktion, der skal løses. Med berøringsløs aktivering kan personalet, der i det daglige har hænderne fyldte, let bevæger sig mellem de forskellige afdelinger, køkken, anretterum og restaurant uden at skulle holde på dørene – Det er let og sikrer en god hygiejne.

Panoramavinduer og døre kan fungere som udgange til terrasser og balkoner. De høje glasdøre kan være krævende at betjene. Vi har eksempler og løsninger, hvor diskrete automatiske skydedøre fra Entre Design, udført med slanke glasprofiller og højisoleret termoglas, sikrer  både udsigten og den daglige adgang mellem inde og ude.

Lad os tale sammen om dit næste projekt.